Oxigén tartalmú szerves vegyületek I.

 

 

Oxigéntartalmú funkciós csoportok: képlet, név, vegyületcsoport neve, példavegyület

 

Alkoholok, fenolok fogalma, példák

Alkoholok és fenolok elnevezése, alkoholok rendűsége, általános képlete

Kondenzáció és hidrolízis példákkal: észter és éterképzés (etanol + etanol, etanol + ecetsav, etanol+kénsav, salétromsav, zsíralkohol-hidrogénszulfátok szerkezete, felhasználása)

Metanol, etanol égése

Metanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol, 2-metil-propán-2-ol enyhe oxidációja (CuO-val)

Metanol, etanol + nátrium

Etanol előállítása erjesztéssel és eténből

Fenol + víz, fenol + NaOH, polikondenzáció, bakelit

Fenol + klór

Acetilén vízaddíciója, a termék átrendeződése

 

Éterek fogalma, dietil-éter előállítása, etil-metil éter előállítása, éterek hidrolízise

 

Aldehidek és ketonok fogalma, elnevezése, általános képlete

Ezüsttükör próba egyenlete formaldehiddel, acetaldehiddel, acetonnal

Formaldehid vízaddíciója, termék polikondenzációja, formaldehid reakciója metanollal

 

Ribóz, glükóz és fruktóz gyűrűvé záródása, axiális és ekvatoriális helyzetű csoportok a glükózban

Glikozidos hidroxil csoport fogalma

Szénhidrátok csoportosítása példákkal (oxocsoport, szénatomszám alapján), aldóz, ketóz, trióz, pentóz, hexóz (és ezek kombinációi pl. aldotrióz) fogalma példákkal

optikai izoméria fogalma, izomerek összehasonlítása, opt. izoméria feltétele, konfiguráció, kiralitás centrum, opt. izoméria típusai példákkal (részleges és teljes tükörképi párok), izomerek száma trióz, tetróz, pentóz, hexózoknál

 

Képletek: metanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol (izopropanol), 2-metil-propán-2-ol, nagyobb szénatomszámú alkoholok képlete szabályos név alapján, glicerin, glikol, benzil-alkohol, szalicil-alkohol, fenol

dimetil-éter, dietil-éter, etil-metil-éter

formaldehid, acetaldehid, benzaldehid, aceton, nagyobb szénatomszámú oxovegyületek képlete szabályos név alapján

D- és L-GA, DA, ribóz és dezoxi-ribóz, glükóz, fruktóz, galaktóz nyílt és gyűrűs szerkezetben

 

56, 58, 59, 60, 61-63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78-81, 84-87, 89, 90-93, 95-98, 99