Kémia 9. osztály

 

Feladatok

Atomszerkezet

Elektronszerkezet

Vegyületek képlete

Gázok

Kötés és rácstípusok

Oldatok

Sztöchiometriai számítások

Termokémia

Kémiai egyensúly: számítások, egyensúly eltolása

Sav-bázis reakciók: sztöchiometria, pH

 

Évfolyamdolgozat témák

 

Csapadéktáblázat

 

Előadások (elméleti témák és kísérletek)

középiskolásoknak az ELTE Kémiai Intézetében

Észbontó

Alkímia ma