Kémiai számítások

 

1. Alapismeretek

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

2. Gázok, Avogadro-törvénye

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

3. Vegyületek képlete

3.1. Szervetlen vegyületek

3.2. Szerves vegyületek

alapszint - megoldások

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

emelt szint - megoldások

4. Oldatok, elegyek

4.1. Gázelegyek

4.2. Oldatok, folyadékelegyek

alapszint - megoldások

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

emelt szint - megoldások

5. Kémiai egyenlet (sztöchiometria)

5.1. Szervetlen kémiai feladatok

5.2. Szerves kémiai feladatok

alapszint - megoldások

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

emelt szint - megoldások

6. Vegyületek égetésével kapcsolatos feladatok

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

7. Termokémia

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

8. Kémiai egyensúly

alapszint - megoldások

emelt szint - megoldások

9. Savak, bázisok disszociációja, pH számítás

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

10. Elektrolízis

alapszint - megoldások

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások

11. Titrálás

középszint - megoldások

emelt szint - megoldások