Mura-Mészáros Csaba tantárgyi segédletei földrajzból

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll, egy-két vázlat még nem készült el, az év során kerül fel néhány anyag ide...


(Ezek a tanulói segédanyagok segíthetnek a hiányzóknak a pótlás megkezdésében, de elengedhetetlen egy osztálytárs füzetében lévő órai jegyzettel való összevetése, mert az lehet bővebb...)


7. évfolyam

2015-2016.
1. A kőzetöv anyagai és a talaj
2. A földövek (a geoszférák) és a litoszféralemezek
3. A felszínformáló erők
4. A Föld története
5. Éghajlati alapismeretek
6. A forró övezet
7. A mérsékelt övezet
8. A hideg övezet
9. A hegyvidéki övezetesség
10. A gazdaság értelmezése
11. Pénzügyi alapismeretek
12. A nemzetközi együttműködések
Tesztek-1.

13. Afrika
Tesztek-2.

14. Ausztrália
Tesztek-3.

15. A sarkvidékek
Tesztek-4.

16. A világtenger
Tesztek-5.

17. Amerika
Tesztek-6.

18. Ázsia
Tesztek-7.

2014-2015.

Afrika ehelyezkedése, partvonala, népessége - Kérdéssor
Afrika felszíne és tájai - Kérdéssor
Afrika éghajlata - Kérdéssor
Afrika gazdasága - Kérdéssor

Ausztrália - Kérdéssor

Amerika általános jellemzői - Kérdéssor
Amerika kialakulása és felszíne - Kérdéssor
Amerika éghajlata - Kérdéssor
USA - Kérdéssor


Régebbi

Afrika - Ellenőrző kérdések - Tesztek
Ausztrália - Ellenőrző kérdések - Tesztek
Amerika
Illusztráció

I. rész Földtörténet, Afrika és Ausztrália

Földtörténet - Ellenőrző kérdéssor - Kérdéssor válaszokkal

Afrika természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői

Afrika általános jellemzői, nagyszerkezeti egységei, nagytájai, éghajlata és vízrajza - Ellenőrző kérdéssor
Afrika gyarmatosítása, népességföldrajza, a busmanok és a tuaregek, az átmeneti öv mezőgazdasága Afrikában - Ellenőrző kérdéssor
Afrika sivatagi területinek természeti és gazdasági jellemzői
A Nílus hasznosítása
Az afrikai szavannák és a Száhel jellemzői
A Kongó-medence és a Guineai-partvidék jellemzői - Ellenőrző kérdéssor
Dél-Afrika - Ellenőrző kérdéssor

Ausztrália és Óceánia


Ausztrália - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1. 2. 3. 4.
Óceánia - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.

II. rész Amerika és a sarkvidékek

Amerika részei, őslakosai és gyarmatosítása - Ellenőrző kérdések - Teszt. 1.
 Dél-Amerika természetföldrajza és népességföldrajza - Ellenőrző kérdések - Teszt 1.
Dél- és Közép-Amerika trópusi területei

Argentína és Brazília
Az Andok, Chile, mezőgazdaság az Andokban és Mexikó
Észak-Amerika nagyszerkezeti egységei és nagytájai
Észak-Amerika éghajlata
Az USA népességföldrajza
Az USA létrejötte és gazdasági élete
Kanada

Sarkvidékek

A sarkvidékek jellemzői
A sarkvidékek népességföldrajza

III. rész. Ázsia

Ázsia természetföldrajza
Ázsia népességföldrajza
A Perzsa-öböl környéke
Törökország
India
Az árasztásos rizstermesztés
Japán
Kína
Közép-Ázsia
Szibéria

8. évfolyam (2016-2017)

Európa

8. évfolyam

Európa határai, tagoltsága és nagyszerkezeti egységei - Ellenőrző kérdések
Európa éghajlata, növényzete és vízrajza - Ellenőrző kérdések
Európa népei és nyelvei - Ellenőrző kérdések
Az EU - Ellenőrző kérdések - Tesztek 1. (Európa általános jellemzői)

Észak-Európa országai, a Skandináv-hegyvidék és a lappok - Ellenőrző kérdéssor
A jégkor hatásai Észak-Európában és a terület mezőgazdasága - Ellenőrző kérdéssor
Az észak-európai országok együttműködése és gazdasági élete - Ellenőrző kérdéssor

Észak-Európa (rövidített változat)
    Feladatlap 1.

    Tesztek 1. (Észak-Európa)
    Névanyag 1. (Észak-Európa)
    Az alábbi prezentációk kérhetők el: Észak-Európa általános jellemzői, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia

Nyugat-Európa nagyszerkezeti egységei, éghajlata, mezőgazdasága és ipara - Ellenőrző kérdéssor Franciaoszág ppt
A Benelux államok - Ellenőrző kérdéssor
Az Egyesült Királyság - Ellenőrző kérdéssor
Franciaország - Ellenőrző kérdéssor

Nyugat-Európa (rövidített változat) - Tesztek 1. - Névanyag 1.
    Rejtvény 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dél-Európa részei, lemezmozgásai és növénytakarója - Ellenőrző kérdéssor
Dél-Európa éghajlata, mezőgazdasága és idegenforgalma - Ellenőrző kérdéssor
A Pireneusi-félsziget  - Ellenőrző kérdéssor
Olaszország - Ellenőrző kérdéssor
A Balkán-félsziget görögországi része - Ellenőrző kérdéssor
A Balkán-félsziget jugoszláv része- Ellenőrző kérdéssor

Dél-Európa (rövidített változat) - Tesztek 1. - Névanyag 1. 

Kelet-Európa - Ellenőrző kérdéssor - Ukrajna - Ellenőrző kérdéssor

Közép-Európa - Ellenőrző kérdéssor - Tesztek 1. - Névanyag 1.  


Földrajz 9. évfolyam

Magyarország fekvése, határai, területe, felszíne és tájai (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Tesztek 1.
Magyarország kőzetei I. - Ellenőrző kérdéssor - Tesztek 1.
Magyarország kőzetei II. (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Tesztek 1.
Magyarország éghajlata (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
Magyarország vízrajza (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
A medence-jelleg érvényesülése hazánkban (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.

Az Alföld (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
A Kisalföld (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1. - Rejtvény-1
A Nyugati-peremvidék (Vaskor Gabriella vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
A Dunántúli-középhegyvidék (Vaskor Gabriella vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
Az Északi-középhegység (Vaskor Gabriella vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
A Dunántúli-domb- és -hegyvidék (Vaskor Gabriella tanárnő vázlatai alapján) - Ellenőrző kérdéssor - Teszt 1.
    Kőzetek leírásai
    Rejtvények: gránit lösz

A Föld belső szerkezete - Ellenőrző kérdések - Teszt 1.
A lemeztektonika - Ellenőrző kérdések - Teszt1.
A hegységképződés - Ellenőrző kérdések - Tesztek 1.
A kőzetek - Ellenőrző kérdések - Tesztek 1.

A tételek címei biológiából és földrajzból - 2012. (9.A)
(A *-gal jelölt tételek csak a vizsga írásbeli részében szerepelnek, a szóbeli részében már nem.)

A tételek egy file-ban:
    Magyarország földrajza
    Általános természetföldrajz

1. A medence-jelleg érvényesülése hazánk éghajlatában és vízrajzában - Kérdéssor *
2. Hazánk éghajlatát meghatározó és befolyásoló tényezők - Kérdéssor *
3. A hazai folyók - Kérdéssor
4. A hazai tavak - Kérdéssor
5. Az Alföld jellegzetes tájtípusai - Kérdéssor
6. Az Alföld éghajlata és vízrajza - Kérdéssor
7. A Kisalföld jellegzetes tájtípusai - Kérdéssor
8. A Nyugat-magyarországi-peremvidék hegységei és dombvidékei - Kérdéssor *
9. A Dunántúli-középhegyvidék részeinek jellemzése - Kérdéssor
10. Az Északi-középhegység részeinek jellemzése - Kérdéssor
11. A Dunántúli-domb- és hegyvidék részeinek jellemzése - Kérdéssor *
 
12. A litoszféra - Kérdéssor
13. A„távolodó” és az elcsúszó lemezmozgások és következményeik - Kérdéssor
14. A „közeledő” lemezmozgások és következményei - Kérdéssor
15. A gyűrődés és a vetődés - Kérdéssor
16. A vulkanizmus - Kérdéssor
17. A magmás kőzetek - Kérdéssor
18. Az üledékes kőzetek - Kérdéssor
19. A metamorf kőzetek - Kérdéssor

A vizsgasorrend - 2012. 9.A

A tételek címei biológiából és földrajzból - 2012. (9.A)

A földrajz tantárgy vizsga tételei (2014.)

Földrajz vizsga 2005. (9. évfolyam)

2005-ös vizsgatémakörök földrajzból (9. évfolyam)
Lehetséges "kistételek"
Példák témakörök kidolgozására
Fontosabb fogalmak

A 2006-os földrajz vizsga kidolgozott kistételei

A Föld belső szerkezete
    A gömbhéjas szerkezet kialakulása és a gömbhéjak eltérő tulajdonságai
    Az óceáni és a szárazföldi kéreg
    A kéreg hőmérséklete
    A köpeny és a mag

A lemeztektonika
    A lemeztektonika lényege, tárgya és megalapozója
    A kőzetlemezek típusai
    A "távolódó" lemezmozgás
    A "közeledő" lemezmozgás
    Az elcsúszó lemezmozgás

A hegységképződés
    A hegységképződés szakaszai és folyamatai
    A bázikus magma
    A semleges magma
    A savanyú magma
    Az andezites-riolitos vulkanizmus
    A gyűrődés
    A vetődés

A kőzetek
    A kőzetmegbontó folyamatok
    A hordalékszállítás
    A mészkő és a dolomit
    A szerves eredetű üledékes kőzetek
    A törmelékes üledékes kőzetek, a vegyi eredetű üledékes kőzetek és a tufák
    A metamorf kőzetek

A légkör felépítése
    A légkör mint geoszféra
    A légkör gázai
    A légkör szilárd anyagai
    A levegő rétegei

A levegő felmelegedése
    A napsugárzás
    A levegő felmelegedését befolyásoló tényezők
    A levegő felmelegedésének folyamata és az üvegházhatás
    A léghőmérséklet napi és évi járása
    A léghőmérséklet függőleges változása és a hőingadozások

A csapadék
    A levegő vízkészlete
    A páratartalom
    A csapadékképződés
    A lebegő csapadék
    A hulló csapadék
    A talajmenti csapadék

A földi nagy légkörzés
    A földi nagy légkörzés álló Föld esetén
    A földi nagy légkörzés forgó Föld esetén

A ciklon és az anticiklon
    A ciklon
    Az anticiklon

Az időjárási frontok
    A hidegfront
    A melegfront

10. évfolyam (2012-2013)

1. A légkör mint geoszféra
2. A levegő felmelegedése
3. A légnyomás és a szél
4. A páratartalom
5. A ciklonok és az anticiklonok
6. A földi nagy légkörzés
7. A monszun
8. Időjárási problémák
9. Az időjárás és az éghajlat
10. A vízburok
11. Az óceánok és a tengerek
12. A tengeráramlások
13. A tengerjárás és a hullámzás
14. A felszín alatti vizek
15. A vízfolyások
16. A tavak
17. A szárazföldi jég
18. A víz haszna és hasznosítása
19. A vízgazdálkodás
20. A földrajzi övezetesség

(előző tanévek és a 2014-15-ös tanév)

Az ENSZ
Az államok, az országok
A nemzetgazdaságok
    2014-2015
A gazdasági termelés
A piacgazdaság
A mezőgazdasági termelés
A mezőgazdasági termelés típusai
Az energiatermelés
Az ipari termelés – a fordista termelési rendszer
A posztfordista termelési rendszer – az elektronika forradalma
Napjaink vezető ágazata, a szolgáltatási szféra
Az információs gazdaság
A pénzvilág alapfogalmai
A pénzügyi szolgáltatások – a bankok és a tőzsdék
A közlekedés
Az idegenforgalom
A globális világgazdaság
A nemzetközi kereskedelem
A regionális gazdasági integrációk
A transznacionális vállalatok
A nemzetközi tőkeáramlások
Az adósságválság
A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank
A világgazdaság földrajzi szerkezete
A fejlett és fejlődő országok
A világgazdaság vezető hatalma: az Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államok nemzetgazdasága
Latin-Amerika
Japán a világ második legnagyobb nemzetgazdasága
Kína
India
Az EU története
Az Európai Unió intézményei és működése
Az EU gazdaságpolitikája (2015)
A Benelux államok gazdasága (2015)
Nagy-Britannia gazdasága (2015)
Franciaország gazdasága (2015)

Csillagászat (2015)

10. évfolyam (régi)

A világgazdaság a 21. század küszöbén

Az állam és a piacgazdaság
A globalizáció - a globális világgazdaság
A gazdasági növekedés
A nemzetközi kereskedelem
A regionális gazdasági integrációk
A transznacionális vállalatok
A pénz és a pénzforgalmazás
A nemzetközi tőkeáramlások
Az adósságválság
Az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank - Összefoglaló tesztsorozat Az ENSZ, a Nemzetközi Valutalaalap és a Világbank c. témakörhöz

A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása

A gazdasági termelés általános jellemzői
A mezőgazdasági termelés - Kérdéssor
Az energiatermelés
Az ipari termelés
Napjaink legfontosabb ipari ágazata, az elektronika
A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra - Teszt 1.
A közlekedés és az idegenforgalom - Teszt 1.

A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása

A világgazdaság földrajzi helyzete
A fejlett és a fejlődő országok szerepe korunk világgazdaságában

Törökország
Egyiptom
Izrael - Teszt 1.
Japán - Teszt 1.
Kína
India
Kuvait
Latin-Amerika