1. Hány éves a Föld?
 2. Melyek a földkeletkezési elméletek?
 3. Mibõl állt össze a Föld az egyik földkeletkezési elmélet szerint?
 4. Mibõl szakadtak ki a bolygók az egyik földkeletkezési elmélet szerint?
 5. Hogyan forrósodott fel a Föld felszíne, ha hideg úton jött létre?
 6. Hogyan forrósodott fel a Föld belseje, ha hideg úton jött létre?
 7. Miért érhették el nagy számban a meteoritok a Föld felszínét kezdetben?
 8. Minek alapján történt a földtörténeti korbeosztás?
 9. Melyek az evolúciós események nyomai?
 10. Hogyan nevezzük a kövületeket másként?
 11. Hány földtörténeti idõ van?
 12. Melyek a földtörténeti idõk?
 13. Megközelítõleg milyen hosszú volt az õsidõ?
 14. Mennyi ismeretünk van az õsidõrõl?
 15. Miért van oly kevés ismeretünk az õsidõrõl?
 16. Mi a gömbhéj idegen elnevezése?
 17. Melyek a tanult gömbhéjak magyar elnevezései?
 18. Mi a kõzetburok idegen elnevezése?
 19. Mi a talajburok idegen elnevezése?
 20. Mi a légkör idegen elnevezése?
 21. Mi a vízburok idegen elnevezése?
 22. Mi az élõvilág burkának idegen elnevezése?
 23. Melyik a legbelsõ geoszféra?
 24. Mi volt a gömbhéjak kialakulásának legfõbb oka?
 25. Mik szakították fel a litoszférát az õsidõben?
 26. Hol zajlanak azok az anyagáramlások, amelyek felszakították az õsidõben a litoszférát?
 27. Milyen folyamatokkal jöttek létre az õsidõ elsõ hegységei?
 28. Mi történt az õsidõ hegységeivel?
 29. Mik jöttek létre az õsi kéregszigetekbõl és a hozzájuk gyûrõdött õsidei hegységekbõl?
 30. Melyek az õsmasszívumok más elnevezései?
 31. Mely jelenségek hiánya bizonyítja, hogy az õsmasszívumok tektonikailag inaktívak?
 32. Hányadik leghosszabb idõ volt az óidõ?
 33. Hány része van az óidõnek?
 34. Melyek az óidõ részei?
 35. Hány hegységrendszer keletkezett az óidõben?
 36. Mely hegységrendszerek keletkeztek az óidõben?
 37. Mi a hegységrendszer?
 38. Milyen folyamatokkal jött létre a Kaledóniai-hegységrendszer?
 39. Mikor jött  létre a Kaledóniai-hegységrendszer?
 40. Milyen típusú hegységek alkotják a Kaledóniai-hegységrendszert?
 41. Milyen hegységek alkották kezdetben a Kaledóniai-hegységrendszert?
 42. Milyen hegységek alkották kezdetben a Variszkuszi-hegységrendszert?
 43. Mely folyamatokkal lettek röghegységek a Kaledóniai-hegységrendszer tagjai?
 44. Mely folyamatokkal lettek röghegységek a Variszkuszi-hegységrendszer tagjai?
 45. Mely folyamatokkal jött létre a Variszkuszi-hegységrendszer?
 46. Mikor jött  létre a Variszkuszi-hegységrendszer?
 47. Milyen típusú hegységek alkotják a Variszkuszi-hegységrendszert?
 48. Hány nagyobb része van a középidõnek?
 49. Melyek a középidõ nagy részei?
 50. Mi jellemezte a triász?
 51. Hogy nevezték az óidõ végén kialakult „szuperkontinenst”?
 52. Mi nyomult keletrõl a Pangeába?
 53. Mi vette körül a Pangeát?
 54. Mi történt a Thetysszel a triászban?
 55. Mely folyamatok okozták a triászban a Thetys kinyílását?
 56. Mi történt a jurában a Pangeával?
 57. Mi történt a jurában a Gondwanával?
 58. Melyik Gondwana-maradvány kezdett a jurában szétszakadni?
 59. Melyik hegységrendszer kialakulása kezdõdött a jurában?
 60. Milyen típusú hegységek alkotják még ma is a Pacifikus-hegységrendszert?
 61. Melyik medencéje idõsebb az Atlanti-óceánnak?
 62. Mikor kezdett létrejönni az Atlanti-óceán déli medencéje?
 63. Mikor jött létre az Atlanti-óceán északi medencéje?
 64. Mikor kezdett bezáródni a Thetys?
 65. Melyik hegységrendszer kezdett kialakulni a Thetys bezáródásával?
 66. Milyen típusú hegységek alkotják még ma is az Eurázsiai-hegységrendszert?
 67. Mik voltak az újidõ legfontosabb lemeztektonikai eseményei?
 68. Melyek az újidõ nagy részei?
 69. Melyek a negyedidõszak részei?
 70. Mi a jégkor idegen elnevezése?
 71. Mi a jelenkor idegen elnevezése?
 72. Hol voltak jelentõs eljegesedések a jégkorban?
 73. Minek a területe növekedett meg a jégkori eljegesedések során?
 74. Mik okozták a jégkori eljegesedéseket?
 75. Milyen jellegû területekhez tartozott hazánk területe a jégkori eljegesedések során?
 76. Milyen éghajlat volt jellemzõ hazánk területére a jégkori eljegesedések során?
 77. Milyen növényzet volt jellemzõ hazánk területére a jégkori eljegesedések során?
 78. Milyen kõzet képzõdött hazánkban sok helyen a jégkori eljegesedések idején?
 79. Mikor ért véget Európában az utolsó eljegesedés?
 80. Mely rétegek alkotják a kõzetburkot?
 81. Melyek a nagyszerkezeti egységek?