DSDII Deutsches Sprachdiplom


A Német Szövetségi Köztársaság kultuszminiszterei 25 évvel ezelőtt hozták létre ezt a vizsgarendszert abból a célból, hogy az iskolai nyelvoktatást az országismerettel, és az interkulturális ismeretekkel gazdagítsák. A DSDII-vizsgát sikeresen teljesítő tanulóink a Közös Európai Referenciaszinteknek megfelelő, államilag is elismert B2 (középfokú), illetve C1 (felsőfokú) bizonyítványt kapnak.

A négy vizsgaterületen elért pontszám alapján vizsgaterületenként tartalmazza a diploma az elért szintet: B2 vagy C1. Ha minden területen legalább B2 szintet elért a vizsgázó, a vizsga sikeresnek számít, ha mind a négy területen C1 szintet ért el, a diploma összeredménye C1. Magyarországon három C1es és egy B2-es részeredményű diploma magyar állami felsőfokú (C1), egynél több B2es részterületet tartalmazó diploma középfokú (B2) nyelvvizsgát jelent.

Iskolánk 2010-ben csatlakozott a DSD iskolák szövetségéhez. Így (eredményüktől függően) elérhetővé vált a német nyelvet tanuló diákjaink számára az iskolában a közép- vagy felsőfokú német nyelvvizsga.

A DSD II. vizsgát a német nyelvű külföldi iskolák kölni központja (ZfA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen) szervezi (itt állítják össze és javítják az írásbeli feladatokat, innen jelölik a szóbeli vizsga elnökeit). A szóbeli vizsgát diákjaink a háromtagú vizsgabizottságban saját tanáruk előtt teszik. Magyarországon 38 iskola – köztük a Kempelen Farkas Gimnázium – diákjai vehetnek részt a vizsgán. A vizsgázás lehetősége minden 5. osztálytól iskolánkban német nyelvet tanuló diák számára adott.

A DSD II vizsga írásbeli része november végén, a szóbeli vizsga januárban van. A vizsgát a 12. évfolyamon tartjuk és az iskola tanulói számára ingyenes. Iskolánk térítésmentesen biztosítja a felkészülést a tanórákon és a DSD felkészítő órákon.


Ez a vizsga alapfeltétel a német nyelvű külföldi egyetemi tanulmányoknak, ösztöndíjaknak.


EREDMÉNYEINK

tanév: vizsgázók száma: sikeres C1 sikeres B2
2013-201415132
2014-201519171
2015-201614121
2016-20171918
2017-20181695
2018-20191695
2019-202019161
2020-2021531
2021-202221161